T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30/03/2018

17-18 Kasım 2017 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri

       Sağlık Bilimleri Üniversitesi adına düzenlenen ve başkanlığını hastanemizden Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz ile Prof. Dr. Kahraman Öztürk'ün yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

       Artroplasti, Spor Cerrahisi ve Travma konularına ağırlık verilen toplantıya 480'i aşkın katılımcı iştirak, ederek; 22 oturum, 5 sözlü bildiri oturumu ve 5 konferanstan oluşan zengin bilimsel programdan faydalanma olanağı buldu. Toplantı açılışında SBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tanıtan bir konuşma yaparken; Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ''Kemik Oluşumu'' başlıklı bir konferans verdi. Toplantının konuşmacıları arasında Avusturya'dan Prof. Dr. Karl Peter Benedetto, Prof. Dr. Heinz Winkler ve Hollanda'dan Prof. Dr. Michael Verhofstad da bulunmaktaydı. 

      Toplantıya katılanlar ayrıca Doç. Dr. Şükrü Sarper Gürsu ve Op. Dr. Türkan Gürsu özel kolleksiyonundan oluşan Ortopedi ve Travmatoloji Tarihinden Efemeralar(Belgeler, kitaplar vb...) adlı sergiyi de gezme imkanı buldu. Gösterilen yoğun ilgi ve olumlu geri dönüşler, toplantımızın kurumsallaşması ve önümüzdeki yıllarda da düzenli olarak düzenlenebilmesi açısından ümit verici olmuştur.