How Can I Take Inspection And Take An Appointment?
10 Mayıs 2019

HOW CAN I TAKE INSPECTION AND TAKE AN APPOINTMENT?

In case of emergency, our patients can apply to our hospital 24/7. They are referred to the outpatient  clinic by the quarantine physician. Our physicians have discretion in Professional matters.

Our patients must keep their wallets with them.

For regular policlinic examinations, an appointment is required from our hospital. Appointments can be obtained via telephone, internet and in-hospital appointments.

In our hospital appointment capacities can be filled in some cases due to the intensity. Especially in branches serving clnic and diagnotic units are scarce in Turkey are working on capacity. Patients receiving regular service from our hospital should take their appointments by taking these issues into consideration.

There are personnel cashier in our hospital. In general, our staff and 1st degree relatives (mother-father-brother-spouse-child) have special areas allocated in polyclinics.

While waiting for your policlinic appointment time, in some cases examination periods may hang. We would like to express our gratitude for your understanding and patience in these matters.


Poliklinik Çalışma Saatleri

Mesai İçi

08.30 - 12.30
13.30 - 16.30TELEFONLA RANDEVU

Hastalarımız 182 numaralı telefondan randevu alabilirler.

İNTERNET ÜZERİNDEN RANDEVU

Hastalarımız buraya tıklayarak Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki adımları takip ederek randevu alabilirler.

EK HİZMET BİNALARINA RANDEVU

Hastalarımız hastanemize bağlı Ek Hizmet Binalarımızda hizmet veren polikliniklerimize Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilirler.

WHAT ARE THE DOCUMENTS FOR THE INSPECTION? (gerekli belgeler)

Patients who want to be examined in our hospital should be sure they are available from Social Security Institutions. Otherwise, they may be stopped by Social Security Institutions before coming to be hospital.

The Documents That The Patients Must Bring With Them Are;

 • Identity cards,
 • Appointment PIN number,
 • Old test results and drawn films,
 • If they have a list of drugs and their use,
 • Health reports,
 • A list of substances with other drugs and other allergies,
 • List of chronic diseases and old epicrisis documents,
 • Previous hospital operations, disease histories,
 • If known, bring the names of the physicians to whom they are treated,
 • In cases in which blood should be taken, they should be hungry within the last 8 hours,
 • Although there is a change according to the policlinic during the examination in our hospital, it is recommended that our patients can wear comfortable clothes in order to facilitate the physicians,
 • In case of fever, it is recommended that they prefer slim attire and prefer the thin cardigans that they can take on depending on the weather conditions,
 • It is recommended that our patients do not wear precious metal jewelery when coming to the hospital and don’t wear jewelery as long as possible,
 • In case of emergency, X-ray images and valuable jewelery and items must be delivered to hospital police in an exchange record.POLYCLINIC PROCESSES

In our hospital, patients are asked to come to the control after all the examinations required. In this case, blood, urine, X-ray and any other examination tests may be requested after the completion of the control examination. No appointment is required for inspection examination. The examination fee cannot be demanded when the  patients come to control examination within 10 days. When you remove your barcode from the toll-free counter, be sure to indicate that you have come for a check-up. If they have spent the first 3 (three) working days, they should be referred again.The polyclinic barcodes are taken from the pool counter on the ground floor of the main building.

Patients over the age of 65 and disabled can receive barcodes from the paid teller to keep them in their hands regardless of their institutions. In addition, these patients have priorities for examination in our outpatient clinics.

20 minutes from you appointment, you must be ready at the polyclinic building.


YEŞİL, KIRMIZI, MOR VE NORMAL REÇETE

Hastanemizde normal reçete yazıldığında içinde antibiyotik ve bazı özel ilaçlarda uzman kaşesi basılması gerekebilir.

REÇETELENDİRME, İLAÇ ALIMI, KAŞE VE MÜHÜR

Hastanemizde normal reçete yazıldığında içinde antibiyotik ve bazı özel ilaçlarda uzman kaşesi basılması gerekir. Normal reçetelerde mühür zorunluluğu kaldırılmıştır. Eczaneden ilaçlarınızı alırken katkı payı talep edilmektedir.

KAYIT (VEZNE) İŞLEMLERİ

Hastanemizde gelen hastalar yapılacak olan her türlü işlem öncesi (muayene, kan alma, film çekimi, dışarıdan sevk işlemi vb.) ilgili veznelere uğrayarak barkod çıkarması gereklidir.

Vezne işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Nüfus cüzdanı mutlaka yanınızda olmalıdır.
 • Randevu PIN numaranız olmalıdır.
 • Eğer sevkli geliyorsanız sevk kağıdınız mutlaka olmalıdır.
 • Kurum kaydı (müstehak) olmayan hastaların işlemleri yapılamaz. Mutlaka kendi Sosyal Güvenlik Kurumlarından durumlarını sorgulamaları gereklidir.
 • Ücretli hastalar da randevu alarak hastanemize başvurmalıdırlar.


RESMİ EVRAK ve ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İŞLEMLERİ

Hastanemizde resmi evraklı hastalardan ücret talep edilemez. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalar ya da müstehaklıkları bitenler ücretli kabul edilirler. Yapılacak her işlem ve hizmet ayrı ücretlendirilir.

Hastanemizde bağlı bulunduğu sosyal sigorta kurumu ile geçici süreliğine problem yaşayan ya da acil durumlarda ödeme güçlüğü yaşayan hastalarımıza Ödeme Güçlüğü birimimiz hizmet vermektedir.

MUAYENE ODALARI İŞLEMLERİ

Hastanemizde muayene olacak çocuklar için hasta yakınlarının çocukların üzerindeki kaban, mont gibi giysileri çıkarmaları ve üzerinde bulunan kıyafetleri gevşetmeleri gereklidir.

KLİNİK (YATAN HASTA) İŞLEMLERİ

Hastanemizde yatış kararı verilen hastalar ilgili polikliniklerinden direk yatacakları kliniğe yönlendirilmektedir. Kliniğe yönlendirilen hastaların yanında bir adet refakatçi kalmasına izin verilmektedir. Refakatçilerimizin kliniklerinden ziyaretçi kartı ve önlüğü temin etmeleri gereklidir.

HASTA TABURCU İŞLEMLERİ

Hastanemizde taburcu işlemleri hekim kararı ile başlamaktadır. İlgili hekim tarafından yazılan epikriz raporu ve taburcu evrakları refaketçiye verilir. Hasta çıkış işlemleri için taburcu veznesine onaylatılan evraklar ile hasta hastanemizden gönderilir. Hastalarımızın hastaneden ayrılmadan önce yapılan tetkik, tedevi ve işlemler konusunda bilgi ve bilinç sahibi olmaları, kullanacakları ilaçlar ve evde sürdürecekleri tedeviler hakkında detaylı bilgi edinmeleri şiddetle tavsiye edilir. Bu konularda çalışan ve konuyla ilgili bilgi verme yetkisi olan bütün çalışanlarımız size memnuniyetle yardımcı olacaklardır.

CENAZE İŞLEMLERİ

Hastanemizde hayatını kaybeden hastalarımız morga gönderilmeden önce bulundukları klinikte hazırlanmaktadır. Hasta yakınları morga gönderilmeden hastayı doğrudan nakledemezler. Morga gönderilen hastanın hastane imamı tarafından uygun şekilde hazırlığı sonrası hasta yakınlarına teslim edilir. Bu zaman zarfında ilgili yasal işlemler hastane idaresi tarafından tamamlanır. Hayatını kaybeden hastaların nüfus bildirim işlemleri poliklinik katında gerçekleştirilmektedir. Yakını bulunmayan merhum ve merhumelerin kişisel eşyaları ilgili hasta kabul birimine teslim edilmektedir.

MUAYENE SONRASI DİĞER BİRİM ve HASTANELERE SEVKLER NASIL YAPILIR?

Hastanemizden başka hastaneye tetkik için sevk edilecek olan hastalar Ek1-D formu doldurularak ilgili klinik uzman imzası ve başhekimlik onayı ile sevk edilmektedirler. Tedavinin başka hastanede devam edilmesine karar verildiğinde hasta taburcu edilerek başka hastaneye sevk edilmektedir.

YATAN HASTA SEVKİ

Hastanemiz içinde klinikler arası hasta sevki ilgili hekimin kararı sonucu gerçekleştirilmektedir. Hastanın tedavisi ilgili klinikte devam eder ve gerek duyulduğunda başka birimlere de sevki yapılabilir.

AYAKTAN HASTA SEVKİ

Hastanemizden başka hastaneye tetkik için sevk edilecek olan hastalar Ek1-D formu doldurularak ilgili klinik uzman imzası ve başhekimlik onayı ile sevk edilmektedirler.

HASTANEMİZ İÇİNDE TEŞHİS ÜNİTELERİNE SEVK

Hastanemizde polikliniklerden ve diğer hastanelerden MR, EEG, EMG, Tomografi, Nükleer Tıp, Ultrason, Kemik Dansinometresi Ölçümü gibi teşhis üniteleri birimlerine gönderilen hastaların çekimleri için ilgili birimlerden çekim randevusu almaları gerekir.

Çekim randevusu muayene tarihlerinden itibaren ilk 3 gün içerisinde verilirse hasta ilgili teşhis ünitesine doğrudan başvurabilir. Fakat ilgili çekim tarihi muayene tarihinden itibaren ilk üç iş gününü geçtiyse yeniden muayene olduğu birime çekim için bilgi işlem kaydı yaptırması gereklidir. Bilgi işlem kaydı için tekrar muayene olmaya gerek yoktur. Bu işlem için ilgili poliklinik sekreterliğine başvurmaları yeterlidir.

Sevklerin muayene tarihinden itibaren ilk 3 gün içerisinde kapatılacağı bilinmelidir. Yasal gerekçelerden dolayı kapatılmış sevkler üzerinde işlem yapılamaz.

Teşhis üniteleri birimine gelirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Radyoaktif etkilere maruz kalınacağı zaman çekim sonrası yoğurt ve sulu gıdalar tüketilmelidir.
 • Metal eşya veya takılar takılmamalıdır.
 • Çekim sırasında rahat olabilmek için serbest giyinilmelidir.
 • Hamile veya olma ihtimali olan hasta ve yakınları çekim alanında bulunmamalıdır.
 • Çekim sonrası eve giden hastaların çekim sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri radyasyona maruz kaldığı için değiştirmeleri ve yıkamaları önerilir.


DİĞER HASTANELERDEN TEŞHİS ÜNİTELERİNE SEVK EDİLEN HASTALAR

Diğer hastanelerden her hangi bir tahlil ve tetkik için gönderilen hastalar ilgili birimlere gitmeden önce protokol veznesinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yapılan bu sevklerde hastaların tekrar hastanemizde muayene olması gerekli değildir. Protokol veznesinden barkod alındıktan sonra ilgili teşhis ünitesi birimine başvurularak çekim için randevu alınır.

Protokol veznesinden ve teşhis ünitelerinden randevu alırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Sevk eden hastanenin başhekimliğinden sevk evrağın imzalı ve kaşeli olması gereklidir. Aksi takdirde çekim gerçekleştirilmeyecektir.
 • Hangi tetkik için gönderildiği evrağın üzerinde açıkça belirtilmelidir.


HASTANEMİZDE LABORATUVAR BİRİMİNE SEVK

Hastanemizde yapılan kan başta olmak üzere vücut sıvıları tahlilleri için hastalarımızın ilk önce muayene olmaları gereklidir. Muayene olduktan sonra Kan Alma birimine giderek kan alma veznesinde kayıt yaptırmaları gereklidir. Kayıt sonunda kan alma biriminde verilen hasta sırasına göre hastaların kanları alınmaktadır.

Kan alma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Kan tahlilleri için aksi belirtilmediği sürece aç olunması gerekiyorsa mutlaka sabah kan alınacağı bilinmelidir.
 • Kan alım işlemi sonrası eğer sakıncası yoksa ve başka aç olunması gereken işlem yapılmayacaksa meyve suyu vb. yiyecekler tüketilmelidir.
 • Çocuk için kan alma işlemi Kan Alma biriminde özel odalarda yapılmaktadır.
 • Kan alındıktan sonra kan alınan damarınıza kuru pamuk ile en az 10dk. basınç yapmayı unutmayınız.
 • Kan sonuçları kan alma biriminde Sonuç Veznesi'nden verilmektedir. Kan sonuçlarınızın istenen kanlara göre ne zaman çıkacağını sormayı unutmayınız.


HASTANEMİZDE RADYOLOJİ BİRİMİNE SEVK

Hastanemizde yapılan radyoloji tetkikleri için hastalarımızın ilk önce muayene olmaları gereklidir. Muayene olduktan sonra Radyoloji birimine giderek radyoloji veznesinde kayıt yaptırmaları gereklidir. Kayıt sonunda radyoloji biriminden verilen hasta sırasına göre hastaların röntgen filmleri çekilmektedir.

Radyoloji birimine gelirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Radyoaktif etkilere maruz kalınacağı zaman çekim sonrası yoğurt ve sulu gıdalar tüketilmelidir.
 • Talep edilen tetkiklerin istek kağıdı hasta yanında bulundurulmalıdır.
 • Tetkik sonuçları radyoloji katındaki sonuç verme veznesinden dağıtılmaktadır.
 • Sonuç talep edilirken sonuç kağıdınızın yanınızda olması önemlidir.
 • Metal eşya veya takılar takılmamalıdır.
 • Çekim sırasında rahat olabilmek için serbest giyinilmelidir.
 • Hamile veya olma ihtimali olan hasta ve yakınları çekim alanında bulunmamalıdır.