T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç.Dr.Serkan AYKUT

1978 yılıda Bursa’da doğan Serkan Aykut, 2000 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Ortopedi ihtisasını 2008 yılında tamamlayarak, 2008-2011 yılları arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mecburi hizmetini ve Manisa’da vatani görevini tamamlayarak 2012 yılında Baltalimanı Hastanemizde yeni kurulan El Cerrahisi kliniğinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak göreve başlamıştır ve halen devam etmektedir.

            2008 yılında TOTBİD üyesi olmuş, 2013 yılından Board sınavını vererek TOTEK üyesi olmaya hak kazanmıştır. 2013 yılından beri AO Travma derneği üyesi olup Haziran 2017’de yapılan AO Temel Kursunda “Eğitmen” olarak görev yapmıştır. TOTBID, AO Travma, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Acil El Yaralanmaları ve Mikrocerrahi Derneği, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Diz ve Kalça Artroplasti Derneği ve Osmangazi Üniversitesi Mezunları Derneği üyesidir.

            2014 yılından itibaren Baltalimanı Hastanesi Etik Kurul üyesi olup başvuru inceleme yazışma sorumlusudur. Aynı zamanda Baltalimanı Hastanesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulunun (TUEK) Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme Ekibinde görev yapmaktadır. VI. Baltalimanı Ortopedi Günleri Kongresinin genel sekreterliğini yapmış, 15. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Kongresinin Düzenleme Komitesinde ve 4. Ulusal Rehabilitasyon Kongresinin Bilimsel Komitesinde görev almıştır. 2010 yılı Derviş Manizade Bilim Ödüllerinde ikincilik ödülü, Ulusal Ortopedi Kongresinde 2013 ve 2014 yıllarında En İyi Poster Bildiri ödülleri vardır.

            Uluslararası İndekslenen Ortopedi Dergilerinde 16 adet basılı yayını vardır, 30’dan fazla Uluslararası ve Ulusal Kongrede Sözlü ve Poster Bildirileri vardır. Üç tane Uluslararası Dergide Hakemlik görevi yürütmektedir. Bir adet Ulusal kitabın bölüm yazarlığını ve bir kitabın bölüm çevirisi görevlerini yapmıştır.