T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcıları

Saadettin SALİHOĞLU

        Trabzon’da doğdu. Ankara Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğrenimine devam etmektedir.

      27.02.1997 tarihinde Eyüp Devlet Hastanesi’nde  memuriyete başladı.2013 yılının şubat ayında Beyoğlu Genel Sekreterliği bütçe biriminde çalıştı. Birlik ve Hastane Bütçelerine Analitik Bakış  kİtabının(ISBN:978-605-85149-0-4-1.Baskı) hazırlama ekibinde yer almıştır.

       2015 yılı aralık ayından itibaren İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak hastanemizde görevine devam etmektedir.

      TS EN ISO 9001 Zaman Yönetimi Eğitimi Sertifikası.

      Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Genel Müdürlüğü Bilgisayar Eğitim Sertifikası.

      Evli ve bir çocuk babasıdır.

MUSTAFA ÇAVDAR

İdari  ve  Mali İşler  Müdür Yardımcısı

               1971 yılında Balıkesir İlinde doğmuştur. İlk,Orta ve  Lise öğrenimini Balıkesir, İzmir ve Manisa illeri dahilinde bitirerek, 1994 yılında Dokuz Eylül Ünv.Sağlık Hizmetleri M.Y.O - Tıbbi Laboratuvar bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimini de 2003 yılında Anadolu Ünv.İşletme Fakültesi – İşletme bölümünde tamamlamış olup, Beykent Üniversitesi’ndeki Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans eğitimi devam etmektedir.

               Üniversite eğitimi süresince 1994 yılı sonuna kadar kendi nam ve hesabına ticari faaliyetlerde bulunan Mustafa ÇAVDAR 1995 yılının Ocak ayından itibaren özel sektörde Laborant olarak çalışmıştır.2000 yılında vatani görevini tamamlayarak, 2001 yılı Nisan ayında Başbakanlığa bağlı Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesine Laborant olarak atanmıştır.

             2006 - 2010 yılları  arası Valilik Oluru ile Başbakanlığa bağlı İstanbul/Taksim Vakıflar Bölge Müdürlüğü Vakıf Memba Suları İşletme Müdürlüğünde Mesul Müdür olarak görevlendirilmiştir.. 2010 yılının Aralık ayından itibaren hastanemizde Laborant olarak göreve başlamıştır. 2011 yılı Ocak ayında kurum içi görevlendirme ile Satınalma Görevlisi  olan Mustafa ÇAVDAR, akabinde başlamış olduğu Satınalma Birim Sorumluğu görevini uzun zaman sürdürmüş, 03.01.2018 tarihinde imza ettiği hizmet sözleşmesine binaen İdari  ve  Mali İşler  Müdür Yardımcısı olarak kurumdaki görevine devam etmektedir. Tüm bu süreçler dahilinde bir çok eğitim ve seminerlere katılarak çeşitli sertifika ve Katılım Belgelerine sahiptir