Başvuru Koşulları
08 Şubat 2018

Başvuru Koşulları

Başvuru Dilekçesi

İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Sonlandırım Bildirim Formu
İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Yıllık Bildirim Formu
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Başvuru Formu
Gözlemsel İlaç Çalışmalarında Önemli Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Sonlandırım Bildirim Formu
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Yıllık Bildirim Formu
İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Başvuru Formu
İlaç Dışı Klinik Araştırmalarında Önemli Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu
Klinik İlaç Araştırmaları Başvuru Formu
Klinik İlaç Araştırmalarında Önemli Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu
Klinik İlaç Araştırmaları Sonlandırım Bildirim Formu
Klinik İlaç Araştırmaları Yıllık Bildirim Formu
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formu
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Başvuru Formunun Doldurulmasına İlişkin Rehber
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Sonlandırım Bildirim Formu
Tıbbi Cihaz Etüt Yetkilendirme Ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
Tıbbi Cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Başvuru Formu
Gözlemsel Tıbbi Cihaz Çalışmalarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu
Tıbbi Cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Sonlandırım Bildirim Formu
Tıbbi Cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Yıllık Bildirim Formu
Özgeçmiş Formu
Uzmanlık Tezleri Ve/Veya Akademik Amaçlı Yapılacak Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formu
Uzmanlık Tezleri Ve/Veya Akademik Amaçlı Yapılacak Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formunun Doldurulmasına İlişkin Rehber

İlaç Dışı Klinik Araştırma Formu
Tıbbi Cihazla Yapılacak Klinik Araştırma Formu
Tıbbi Cihazla Yapılacak Gözlemsel Çalışma Formu
İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvuru Formu
Özgeçmiş Formu
Araştırmacı Bilgilendirme Formu
Araştırma Bütçe Formu
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
İKU Taahhütnamesi
Helsinki Bildirgesi