Enfeksiyon Kontrol Komitesi
10 Nisan 2023

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uzm. Dr. M. Nursu ŞAHİN

Enf. Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı (Başkan)

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı

Doç. Dr. Ferdi DIRVAR

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Op. Dr. Muhammet MERT

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Op. Dr. Ahmet SEVENCAN

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Op. Dr. Ayşe ŞENCAN

El Cerrahisi (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik) Uzmanı

Uzm. Dr. Nurdan BALTA

Enf. Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Aylin UĞURLU

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Deniz Akşahin KARATAŞ

Anes. ve Rean. Uzmanı

Uzm. Dr. Hanife Nadide ACAY

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Gökhan ERDUR

Genel Cerrahi Uzmanı

Uzm. Dr. Halil FEYİZOĞLU

İç Hastalıkları Uzmanı

Abdülbaki PALA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalbiye MEMİŞ

Kalite ve Verimlilik Direktörü

Nilüfer GEGEZ

Eczacı

Nermin YALÇIN

Levent Semt Polikliniği Sorumlu Hemşiresi

Pınar DURMUŞ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi (Komite Sekreteri)

Nazan Karadeniz

Eğitim AR-GE Birim Sorumlusu

Selahattin İLHAN

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Hasret DEMİR

Saray Üst Kat Klinik Sorumlu Hemşiresi

Elif SOLĞUN

Yoğun Bakım-Özel Servis Sorumlu Hemşiresi

Önder PEKER

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Döndü ERDEMİR

Sterilizasyon- Morg Sorumlu Hemşiresi

Fatma ÖZBEY

Çalışan Sağlığı Takibi ve Kontrolünden Sorumlu Hemşiresi

Birsen KÖROĞLU

Saray Alt Kat Klinik Sorumlu Hemşiresi