Çalışan Görüş Öneri Şikayet Değerlendirme Ekibi
07 Şubat 2024

ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİ ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı (Başkan)

A.Baki PALA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalbiye MEMİŞ

Kalite ve Verimlilik Direktörü

Melike ŞAHİN

Psikolog

Fatma ÖZBEY

Çalışan Sağlığı Takibi ve Kontrolünden Sorumlu Hemşiresi (Sekreterya)