Çalışan Şikayet / Öneri Değerlendirme Ekibi
08 Şubat 2022

ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİ ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı (Başkan)

Yusuf AKTAŞ

İdariGenel Koordinatör

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalbiye MEMİŞ

Kalite Birimi

Nilay KUTLU

Psikolog (Ekip Sekreteri)