Çalışan Şikayet / Öneri Değerlendirme Ekibi
10 Nisan 2023

ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİ ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı (Başkan)

Yusuf AKTAŞ

İdari Genel Koordinatör

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kalbiye MEMİŞ

Kalite ve Verimlilik Direktörü

Melike ŞAHİN

Psikolog (Ekip Sekreteri)

Fatma ÖZBEY

Çalışan Sağlığı Takibi ve Kontrolünden Sorumlu Hemşiresi