Hasta / Hasta Yakını Görüş Öneri Şikayet Değerlendirme Ekibi
07 Şubat 2024

HASTA/HASTA YAKINI GÖRÜŞ ÖNERİ ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı (Başkan)

A.Baki PALA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Nuran COBUTOĞLU

Kalite Birimi

Mehmet Hanifi ÇİFTÇİ

Psikolog-Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Meltem ÇETİN

Hasta Hakları Birim Personeli (Sekreterya)