Hasta / Hasta Yakını Şikayet / Önerileri Değerlendirme Ekibi
10 Nisan 2023

          HASTA/HASTA YAKINI GÖRÜŞ ÖNERİ ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı (Başkan)

Yusuf AKTAŞ

İdari Genel Koordinatör

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Nuran COBUTOĞLU

Kalite Birimi

Mehmet Hanifi ÇİFTÇİ

Psikolog-Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Meltem ÇETİN

Hasta Hakları Birim Personeli (Ekip Sekreteri)