Beyaz Kod Yönetim Ekibi
07 Şubat 2024

BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı (Başkan)

Yusuf AKTAŞ

İdari Genel Koordinatörü

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Saadettin SALİHOĞLU

İdari ve Mali İşler Müd. Yard.

Melike ŞAHİN

Psikolog

Kalbiye MEMİŞ

Kalite ve Verimlilik Direktörü

Nuran COBUTOĞLU

Kalite Birimi (Sekreterya)

Fatma ÖZBEY

Çalışan Sağlığı Takibi ve Kontrolünden Sorumlu Hemşiresi

Ersin ÇAPAR

Güvenlik Müdürü