Beyaz Kod Yönetim Ekibi
08 Şubat 2022

BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı (Başkan)

Yusuf AKTAŞ

İdari Genel Koordinatörü

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Saadettin SALİHOĞLU

İdari ve Mali İşler Müd. Yard.

Nilay KUTLU

Psikolog

Kalbiye MEMİŞ

Kalite Birimi

Nuran COBUTOĞLU

Kalite Birimi (Ekip Sekreteri)

Ersin ÇAPAR

Güvenlik Müdürü