Pembe Kod Yönetim Ekibi
07 Şubat 2024

PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı (Başkan)

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

U. Burak KARCIOĞLU

İdari ve Mali İşler Birim Sorumlusu

Melike ŞAHİN

Psikolog

Nuran COBUTOĞLU

Kalite Birimi (Sekreterya)

Samet KEÇECİ

Teknik Servis Sorumlusu

Merve DERYA

Saray Üst Kat Klinik Sorumlu Hemşiresi

Ersin ÇAPAR

Güvenlik Müdürü