1- Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kliniği
12 Mart 2020

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2001 tarihinde özel dal eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne geçirilmiş ve bu haliyle ülkemizin Ortopedi ve Travmatoloji alanında ilk ve tek özel dal eğitim hastanesi olmuştur. 

Hastanemizde bir Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ile bir El Cerrahisi Kliniği olmak üzere 2 eğitim kliniği bulunmakta olup bu kliniklerde 6 Öğretim Üyesi,2 Eğitim Görevlisi, 24 Ortopedi Uzmanı, 7 Başasistan ve 6 El Cerrahisi yan dal asistanı ile hizmetler sürdürülmektedir. Halen Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 34 Uzmanlık Öğrencisi eğitim almaktadır.
 

1-Ortopedi ve Travmatoloji  Eğitim Kliniği:

• Omurga Cerrahisi Grubu

• Artroplasti Protez Cerrahisi Grubu

• Tümör Cerrahisi Grubu

•Artroskopi ve Spor Cerrahisi Grubu

•Deformite Grubu

•Çocuk Ortopedi Grubu olmak üzere altı grup mevcuttur.

2- El Cerrahisi  Eğitim Kliniği:

26 Ocak 2012 tarihinde El Cerrahisi Kliniği kurulmuş olup; klinik ilk olarak 26 Ağustos 2011 tarihinde öncelikle El Cerrahisi hastalarına yönelik (el, el bileği ve üst ekstremitenin cerrahi ve cerrahi olmayan hastalıklarının tedavisinden sorumlu ) hizmet vermek amacı ile faaliyetine başlamıştır.

Eğitim klinikleri dışında 21 farklı branşta poliklinik hizmet verilmekte olup 44 Uzman Hekim görev almaktadır. Ayrıca Anesteziyoloji ve Temel Bilimlerde 15 Uzman Hekim görev yapmaktadır 

130 normal yatak, 6 Yoğun Bakım Yatağı ve 7 Ameliyat Salonu bulunan Hastanemizde aylık ortalama 750yatan hasta, 650 ameliyat , 7500 Acil Poliklinik ve 55.000Normal Poliklinik hizmeti verilmektedir.

Ayrıca hastanemiz Hareket Analizi Laboratuarı, Spor hekimliği birimi, 3D Skopi ve Cerrahi Navigasyon sistemi ile bilimsel kimliğini zenginleştirmekte ve hizmet yelpazesini genişletmektedir.