T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

08/11/2018

28.Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 30 Ekim-4 Kasım


28.Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 30 Ekim-4 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya gerçekleştirilmiştir.

          Hastanemiz  ‘’Ayak-Ayak Bileği Cerrahisi: Esnek Pes Planusu Olan Çocuklarda Ayak Postür İndeksinin Radyolojik,Fonksiyonel ve Pedobarografik Verilerle Korelasyonu ’’ başlıklı çalışma  sözlü bildiri dalında birincilik ödülünü almaya hak kazanmıştır.

          Yine hastanemiz‘’Omurga Cerrahisi: Lomber/Torakolomber Adölasan İdiyopatik Skolyoz Hastalarında Posterior Yaklaşımla Kısa Seviye (Selektif ) Uzun Seviye (Nonselektif) Füzyonunun Karşılaştırılması ‘’ başlıklı çalışma ile poster bildiri dalında birincilik ödülünü almaya hak kazanmıştır.