Bölümlerimiz
25 Ağustos 2021

Bölümlerimiz

 

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2001 tarihinde özel dal eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne geçirilmiş ve bu haliyle ülkemizin Ortopedi ve Travmatoloji alanında ilk ve tek özel dal eğitim hastanesi olmuştur. 

Hastanemizde bir Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ile bir El Cerrahisi Kliniği olmak üzere 2 eğitim kliniği bulunmakta olup bu kliniklerde 4 Öğretim Üyesi,4 Eğitim Görevlisi, 20 Ortopedi Uzmanı, 9 Başasistan ve 3 El Cerrahisi yan dal asistanı ile hizmetler sürdürülmektedir. Halen Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 34 Uzmanlık Öğrencisi eğitim almaktadır.
 

1-Ortopedi ve Travmatoloji  Eğitim Kliniği:
• Omurga Cerrahisi Grubu

• Tümör Cerrahisi Grubu

• Çocuk Ortopedisi ve Deformite Grubu olmak üzere üç grup mevcuttur.

2- El Cerrahisi  Eğitim Kliniği:

26 Ocak 2012 tarihinde El Cerrahisi Kliniği kurulmuş olup; klinik ilk olarak 26 Ağustos 2011 tarihinde öncelikle El Cerrahisi hastalarına yönelik (el, el bileği ve üst ekstremitenin cerrahi ve cerrahi olmayan hastalıklarının tedavisinden sorumlu ) hizmet vermek amacı ile faaliyetine başlamıştır.

Eğitim klinikleri dışında 21 farklı branşta poliklinik hizmet verilmekte olup 43 Uzman Hekim görev almaktadır. Ayrıca Anesteziyoloji ve Temel Bilimlerde 15 Uzman Hekim görev yapmaktadır 

130 normal yatak, 6 Yoğun Bakım Yatağı ve 7 Ameliyat Salonu bulunan Hastanemizde aylık ortalama 700 yatan hasta, 900 ameliyat , 7000 Acil Poliklinik ve 46.000 Normal Poliklinik hizmeti verilmektedir.

Ayrıca hastanemiz Hareket Analizi Laboratuarı, Spor hekimliği birimi, 3D Skopi ve Cerrahi Navigasyon sistemi ile bilimsel kimliğini zenginleştirmekte ve hizmet yelpazesini genişletmektedir.