Temel İlke ve Değerlerimiz
25 Ekim 2022

Temel İlke ve Değerlerimiz


Temel İlke ve Değerler

* Sağlıkta kalite ve verimlilik standartları ile bilimsel gerçeklere uygun, sürdürülebilir, güvenilir, güler yüzlü sağlık hizmeti sunumuna bağlılık.


* Sağlık teknolojilerinin sunduğu imkanların optimum kullanımını gözetmek.


* Hasta ve çalışan mahremiyeti ile güvenliği ilkelerini benimsemek.


* Hizmetin her aşamasında hasta ve çalışan memnuniyetini gözetmek.


* Disiplinler arası ve mesleki etik değerlere bağlılık göstermek, topluma, çevreye ve yasalara saygılı olmak.


* Sağlık hizmetlerinin etkililiğini ve etkinliğini arttırarak kaliteli, profesyonel hizmet sunmak.


* Halkı, sağlık çalışanlarını, tıp eğitimi alanları ve bilim insanlarını eğitmek.


* Ekip ruhunu benimseyerek sürekli iyileşme ve gelişmeye açık olmak.


* Ortak amaçlar doğrultusunda, üretilen bilimsel bilgiyi paydaşlarımızla kullanacak ortamlar hazırlamayı özendirmek.