Kalite Politikamız
03 Mart 2021

MİSYON
Hasta ve çalışan memnuniyeti ilkelerine sadık kalmak koşulu ile hizmet kalitemizi her geçen gün arttırmak; kolay ulaşılabilir, güvenilir ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak; yapılan bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetleriyle, tıp bilimine katkılar sağlamak ve etik kurallara bağlı, çağın gerektirdiği koşullarda, bilgi ve beceri ile donatılmış hekimler yetiştirmektir.

VİZYON
Hastaların ve uzmanlık öğrencilerinin en çok tercih ettiği, bilimsel anlamda uluslararası platformda adından söz ettiren, uluslar arası kalitede hizmet veren ve kurumsal kimliği ile ön planda olan bir hastane olabilmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

1.Hastanenin amaçlarına ve amaçları doğrultusunda oluşturulan stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla, hizmetlerin sürekliliğini düzenli olarak gözden geçirmek.

2.Kalite hedeflerini oluşturmak ve düzenli olarak gözden geçirmek.

3.Kalite yönetim sisteminin şartlarını yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak.

4.Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli gözden geçirmek, geliştirmek ve iyileştirmek.

5.Kalite uygulamaları çerçevesinde kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak.

6.
Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle, personel niteliği yükseltilerek, hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak.

7.Personelin sağlık hizmeti sunarken çözümün bir parçası olduğu, kalitenin geliştirilmesinin tüm çalışanların işi olduğu, anlayışı ve yaklaşımını benimsetmek.

8.
Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlayarak iş tatminini göz önünde bulundurmak.

9.
Hasta ve çalışan haklarını gözetmek ve memnuniyeti artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

10.Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek.