Misyonumuz


Hasta ve çalışan memnuniyeti ilkelerine sadık kalmak koşulu ile hizmet kalitemizi her geçen gün arttırmak;
kolay ulaşılabilir, güvenilir ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak; yapılan bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetleriyle,
tıp bilimine katkılar sağlamak ve etik kurallara bağlı, çağın gerektirdiği koşullarda, bilgi ve beceri ile donatılmış hekimler yetiştirmektir.