Kalite Yönetim Birimi
25 Ekim 2022

 

BAŞHEKİM
Doç. Dr. Süleyman Semih DEDEOĞLU

BAŞHEKİM YARDIMCISI.

Dr. İsmail ARABACI

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Kalbiye MEMİŞ

KALİTE  YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANI 
Nuran COBUTOĞLU