Göğüs Hastalıkları
12 Mart 2020 

DOKTOR KADRUMUZ :   
Uz. Dr. Hanife Nadide ACAY: nadideacay@baltalimani.gov.tr