Refakatçi Politikası
07 Mart 2019

REFAKATÇILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1- Hastanemizde 0-14 yaş arası çocuk hastalar , 75 yaş üstü hastalar, ruhsal sağlık problemi olan hastalar dışında refakatçı kabul edilmemektedir.

2- Hastaya refakatçı gerekip gerekmediği Klinik Sorumlu Hemşiresi tarafından belirlenir ve refakatçı bir kişiyle sınırlıdır.Birden fazla refakatçinin bulunması hasta sağlığı  ve hasta bakımı açısından  sağlık görevlilerinin çalışmasını engelleyeceği için uygun değildir

3- Refakatçi için refakat kartı verilmektedir ve refakatçiler  bu kartı takmak zorundadır..

4- Enfeksiyon koğuşu için refakatçi önlüğü kat sekreterinden alınmalıdır .Refakatçı  kartı verilen  kişi önlüğü giymesi gerekmektedir

5-Refakatçiler hekim ve hemşire bilgisi dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.Refakatçi

hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım etmelidir.

6- Refakatçiler  vizit  saatleri ve tıbbi bakım esnasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

7- Refakatçilerin sık sık değişikliğine gidilmemesi, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

8-Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya yiyecek içecek vermemelidir

9-Hastalarımıza huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmamaları, gürültü yapmamaları gerekmektedir.Ayrıca odalarda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekmektedir

10-Refakatçinin hastaneye ait eşyaları özenli ve dikkatli kullanmaları gerekmektedir

11- Yoğun Bakım Ünitesin'de refakatçi bulundurulamaz

.12-Refakatçı hastanenin düzenlediği tüm kurallara uymak zorundadır