T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalite Politikamız


MİSYONUMUZ
Hasta ve çalışan memnuniyeti ilkelerine sadık kalmak koşulu ile hizmet kalitemizi her geçen gün arttırmak; kolay ulaşılabilir, güvenilir ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak; yapılan bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetleriyle, tıp bilimine katkılar sağlamak ve etik kurallara bağlı, çağın gerektirdiği koşullarda, bilgi ve beceri ile donatılmış hekimler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Hastaların ve uzmanlık öğrencilerinin en çok tercih ettiği, bilimsel anlamda uluslararası platformda adından söz ettiren, uluslar arası kalitede hizmet veren ve kurumsal kimliği ile ön planda olan bir hastane olabilmektir.

KALİTE POLİTİKALARIMIZ
• Kalite uygulamaları çerçevesinde kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak
• Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek
• Sistemi sürekli gözden geçirmek, geliştirmek ve iyileştirmek
• Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle personel niteliği yükseltilerek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak
• Personelin çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek
• Hizmet sunumundaki görevlilere, kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimsetmek
• Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
• Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek
• Personelin katılımı sağlanarak ekip ruhu oluşturacak planlama ve uygulamalar gerçekleştirmek
• Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlayarak iş tatminini göz önünde bulundurmak