T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği 

Hastanemiz Aile Hekimliği Polikliniğinde ayaktan poliklinik hizmeti verilmektedir. Polikliniğe başvuran hastaların fizik muayenesi yapılmakta Laboratuar Tetkikleri istenmektedir. Diabetes mellitus, hipertansiyon, obezite gibi kronik hastalığı olan hastaların takibi yapılmakta, tedavileri düzenlenmekte gerekli önerilerde bulunulmaktadır. İşe giriş öncesi Sağlık Raporu muayene ve tetkik yapılarak verilmektedir.

Polikliniğe hastalar randevulu veya randevusuz başvurabilirler

DOKTOR KADRUMUZ-LEVENT SEMT POLİKLİNİĞİ : 

Uz.Dr.Sibel YILMAZ AK: syilmaz@baltalimani.gov.tr