T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Refakatçi Politikası


REFAKATÇILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1.Hastanemizde 0-14 yaş arası çocuk hastalar , 75 yaş üstü hastalar, ruhsal sağlık problemi olan hastalar dışında refakatçı kabul edilmemektedir.

2.Hastaya refakatçı gerekip gerekmediği Klinik Sorumlu Hemşiresi tarafından belirlenir ve refakatçı bir kişiyle sınırlıdır.

3.Refakatçı için refakat kartı ve enfeksiyon koğuşu için refkat önlüğü kat sekreterinden alınmalıdır.

4.Refakatçı verilen önlüğü giymek ve kartı takmak zorundadır.

5.Refakatçı hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım etmelidir.

6.Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

7.Yoğun Bakım Ünitesin'de refakatçi bulundurulamaz.

8.Refakatçı hastanenin düzenlediği tüm kurallara uymak zorundadır.